Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. juni 2018 07:35 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. juni 2018 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. juni 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.097.482 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12