Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. mars 2018 08:07 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. mars 2018 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 20. mars 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.472.021 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12