Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 13. mai 2016 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 19. mai 2016 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.156.260 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12