Eksklusive utbytte og eksklusive rettigheter til å delta i utbytteemisjon

21. februar 2017

Fra og med 21. februar 2017 vil aksjene i Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) på New York Stock Exchange noteres ex utbytte USD 0,2201 og ex rettigheter til å delta i utbytteemisjonen (utbytteaksjeprogrammet) for tredje kvartal 2016.

Fra og med 22. februar 2017 vil aksjene i Statoil på Oslo Børs noteres ex utbytte USD 0,2201 og ex rettigheter til å delta i utbytteemisjonen (utbytteaksjeprogrammet) for tredje kvartal 2016.

Record date/eierregisterdato på New York Stock Exchange og Oslo Børs er 23. februar 2017.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.