Resultatet av Utbytteemisjonen for tredje kvartal 2017

22. mars 2018 08:08 CET | Sist endret 16. april 2018 08:12 CEST

Det vises til tidligere meldinger fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE:STL, NYSE:STO) angående Utbytteemisjonen for tredje kvartal 2017.

Tegningsperioden utløp 9. mars 2018, og det ble foretatt tegninger for totalt 15.493.366 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen, noe som resulterte i redusert utbetalt utbytte på omtrent USD 338 millioner for Selskapet. Omtrent 47% av aksjonærenes samlede netto utbytte har blitt allokert til tegning av aksjer i Utbytteemisjonen.

Kapitalforhøyelsen relatert til Utbytteemisjonen er forventet å bli registrert i Foretaksregisteret den 22. mars 2018. Levering av Utbytteaksjene til aksjeeiere på Oslo Børs forventes å skje på eller omkring 23. mars 2018 og på eller omkring 26. mars 2018 til eiere av ADRer på New York Stock Exchange.

Utbytteaksjene vil bli registrert i VPS under ISIN NO 0010096985 og vil handles på Oslo Børs under Selskapets ticker "STL". Handel i Utbytteaksjene vil starte 26. mars 2018.

Betaling av kontantutbytte til eiere av ordinære aksjer på Oslo Børs vil skje på eller omkring 23. mars 2018. Kontant betaling av utbyttet til eiere av ADRer er forventet å skje på eller omkring 26. mars 2018.

Kontaktpersoner:

Peter Hutton, direktør investorrelasjoner,
tel: +44 7881 918 792

Helge Hove Haldorsen , vice president for investor relations USA,
tel: + 1 281 2240140

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement and the information contained herein does not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription for or solicitation or invitation of any offer to subscribe for or purchase of dividend shares or any other securities of the Company and cannot be relied on for any investment contract or decision.

It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. This announcement is not for distribution in any jurisdiction in which prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. No competent authority or any other regulatory body has passed upon the adequacy of this document or approved or disapproved the distribution of dividend shares outside of Norway. Any representation to the contrary may be a criminal offense.