Tildeling av Utbytteaksjer til primærinnsidere

22. mars 2018 08:34 CET | Sist endret 16. april 2018 08:08 CEST

Det vises til meldingen fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE: STL, NYSE: STO) den 14. desember 2017 angående primærinnsidernes deltakelse i utbytteemisjonene under utbytteaksjeprogrammet for andre kvartal 2017.

Nærmere detaljer om fordeling av Utbytteaksjene for tredje kvartal 2017 er angitt i oversikten under.

Opplysningene er informasjonspliktige i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Navn

Tittel

Utbytte-
aksjer
tildelt
primærinnsider

Utbytte-
aksjer
tildelt nærstående

Ny aksje-
beholdning primærinnsider

Ny aksjebeholdning nærstående

Samlet
aksjebeholdning

Agerup, Wenche

Styremedlem

  27

 

  2 677

 

  2 677

Bacher, Lars Christian

Konserndirektør

251

 

24 651

 

24 651

Di Valerio, Ingrid E.

Styremedlem

  49

 

  4 870

 

  4 870

Dodson, Timothy

Konserndirektør

365

 

35 871

 

35 871

Gjærum, Reidar

Kommunikasjonsdirektør

336

4

33 011

     445

33 456

Hegge, Hans Jakob

Chief financial officer

299

43

29 370

  4 277

33 647

Hika, Gemetchu

Direksjonssekretær

  17

 

  1 674

 

  1 674

Hovden, Magne

Direktør HR

193

 

19 021

 

19 021

Klouman, Hans Henrik

Juridisk direktør

363

 

35 701

 

35 701

Knight, John

Konserndirektør

926

 

113 469

 

113 469

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

  64

 

    6 313

 

    6 313

Labråten, Per Martin

Styremedlem

  15

 

    1 531

 

    1 531

Lægreid, Stig

Styremedlem

  20

 

    1 995

 

    1 995

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

232

 

   22 793

17 077

39 870

Nylund, Arne Sigve

Konserndirektør

137

 

   13 491

 

13 491

Reinhardsen, Jon Erik

Styreleder

26

 

     2 584

 

  2 584

Reitan, Torgrim

Konserndirektør

368

 

    36 152

   1 574

37 726

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

261

 

    25 649

      407

26 056

Skeie, Svein

Økonomidirektør

242

64

   23 787

   6 325

30 112

Sætre, Eldar

Konsernsjef

594

 

   58 377

 

58 377

Torstensen, Siv Helen

Direktør CEO Sekretariatet

53

16

     5 286

   1 596

  6 882

Økland, Jens

Konserndirektør

181

 

   17 838

 

        17 838

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

511

81

   50 244

   8 003

        58 247