Investerer for 70 millioner nye lønnsomme fat

25. mai 2018 07:54 CEST
Kart over Fram-området

Equinor og partnere gjør investeringer i Fram-feltet som nær dobler de gjenværende reservene.

I fjor høst besluttet partnerne i Fram-lisensen å investere over én milliard i en ny gassmodul på Troll C-plattformen, og nå er det besluttet å bore tre nye brønner på feltet for 1,9 milliarder kroner.

De tre brønnene vil gi 70 millioner nye fat olje og gass, og er gjort mulig av økt gassprosesseringskapasitet på Troll C.

Installasjonsarbeidet for gassmodulen startet i begynnelsen av mai, og i juni begynner installasjonsarbeidet på selve plattformen. Oppstart av den nye gassmodulen er forventet høsten 2019.

Akselererer utvinningen
Den nye gassmodulen gjør det mulig å akselerere utvinningen av ressurser i Fram-området, som hittil har vært begrenset av gassbehandlingskapasiteten på Troll C.

Fram-feltet består av fire brønnrammer med fire brønnslisser hver. De tre brønnen som nå skal bores vil gjenbruke tre brønnslisser som tidligere har vært i bruk, og det er derfor ikke behov for å installere nye undervannsinstallasjoner.

– Investeringene åpner for nye muligheter i Fram-området. Når gassmodulen står klar kan vi øke tempoet i utvinningen fra Fram-området. Siden vi gjenbruker våre undervannsinstallasjoner holder vi kostnadene nede. Lønnsomheten i dette prosjektet er derfor meget god, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest.

Portrett - Gunnar Nakken
Norsk: Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest i Statoil.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

De tre nye brønnene vil gi et solid løft i produksjonen, og representerer nettoinntekter som med dagens priser vil bidra med totalt 18 milliarder kroner i verdiskapning.

Økt levetid og fremtidsutsikter for Fram
Fram-feltet ble funnet i 1990, og satt i produksjon i 2003. Siden starten har Fram-feltet gitt god avkastning med totale inntekter på 110 milliarder kroner. Opprinnelig ble det antatt at feltet ville ha en levetid til 2023, og lisensperioden for feltet utløper i 2024. Med de nye brønnene vil feltet ha produksjon til minst 2030, og dette kan forlenges med planene for utvikling av området.

Nye seismiske data har blitt samlet inn i Fram-området, og Equinor og partnerne jobber med å identifisere nye letemuligheter og kvalitetssikre eksisterende prospekter.

Siden feltet vil ha lønnsom produksjon langt utover opprinnelige planer og lisensperioden som er gitt av myndighetene, har partnerne på Fram-feltet søkt Olje- og energidepartementet om forlengelse av lisensperioden til 2040.

– Gjennom utviklingen av Fram-feltet nær dobler vi de gjenværende utvinnbare reservene, og øker levetiden til Fram-installasjonene. Det er en fantastisk historie som er gjort mulig gjennom en helhetlig utvikling av ressurser nær vår eksisterende infrastruktur, der både myndigheter og eiere i flere lisenser bidrar, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest.

Boringen av de tre brønnene er planlagt å starte ved årsskiftet 2018/2019, og vil vare i om lag ett år.

Relaterte sider

  • Fram er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 20 kilometer nord for Troll-feltet. Vanndybden i området er omtrent 350 meter. 
  • Fram antas produsere nesten 70% mer reserver enn det som var oppgitt i Fram PUD-ene.
  • Mye av oljen er allerede utvunnet, slik at de resterende reservene har en høy andel gass.
  • Feltet omfatter flere forekomster og er delt opp i to utbyggingstrinn Fram Vest og Fram Øst. Begge er bygget ut med to brønnrammer hver og er koblet opp mot Troll C-plattformen.
  • Fram H-Nord og Byrding-feltene er utviklet med en tredje brønnramme koblet opp mot Fram Vest. Fram feltet begynte å produsere i 2003.
  • Brønnstrømmen fra Fram transporteres via rørledning til Troll C for behandling, og oljen transporteres videre via Troll Oljerør II-rørledningen til Mongstad. Gassen eksporteres via Troll A til Kollsnes.
  • Rettighetshavere: Equinor (45%), ExxonMobil Exploration and Production Norway (25%), Neptune Energy AS (15%), Idemitsu Petroleum Norge AS (15%).