Informasjon angående utbytte for første kvartal 2018

25. april 2018 07:05 CEST | Sist endret 2. mai 2018 07:48 CEST

Key information relating to the cash dividend to be paid by Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) for first quarter 2018.

Utbyttebeløp: 0,23
Annonsert valuta: USD
Siste dag inklusive: 20. august 2018
Ex-dato: 21.august 2018
Record date (eierregisterdato): 22. august 2018
Betalingsdato: på, eller omkring 30. august 2018
Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 28. august 2018.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12