Deepsea Atlantic får ny borekontrakt

25. mai 2018 11:12 CEST
Photo from the contract signing
I front: Simen Lieungh, CEO i Odfjell Drilling, og Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn i Equinor, viser fram en modell av riggen Deepsea Atlantic - som fikk Equinors første riggkontrakt. (Foto: Kjetil Eide)

Equinor har tildelt Odfjell kontrakt for å bore to ganger tre produksjonsbrønner for lisensene Fram og Askeladd med riggen Deepsea Atlantic. I tillegg har Odfjell blitt tildelt en rammeavtale.

Equinor har inngått rammeavtale med Odfjell med avtalebetingelser som vil bli brukt for framtidige riggkontrakter med Odfjell på norsk sokkel. Den første riggavtalen er samtidig signert for Deepsea Atlantic under dette kontraktsformatet.

– Vi har kommet fram til en langsiktig avtale med standardiserte betingelser som vil føre til mer effektive anskaffelsesprosesser for fremtidige oppdrag med Odfjell. Vi har i tillegg sikret oss en effektiv rigg, Deepsea Atlantic, først i en fast periode, før vi går over til løpende opsjoner – som kan benyttes på tvers av Equinor-opererte lisenser. Opsjonene vil ha markedsindekserte priser som sikrer at vi til enhver tid har konkurransedyktige betingelser i markedet, sier Pål Eitrheim, direktør for Anskaffelser.

Planlagt oppstart for det fastlagte arbeidsprogrammet er januar 2019. Deepsea Atlantic er en halvt nedsenkbar 6. generasjons flyterigg.

Den brønnbaserte kontrakten har en estimert verdi på 150-200 millioner dollar for de seks brønnene. I tillegg til boretjenester, er reder ansvarlig for kjøring av foringsrør, behandling av spillvann, håndtering av borekaks, fjernstyrt undervannsfartøy (ROV) og drivstoff.

Boreriggen Deepsea Atlantic
Boreriggen Deepsea Atlantic.
(Foto: Odfjell Drilling)

– Vi er godt fornøyde med å sikre oss en rigg som nylig har fullført en effektiv kampanje for oss på Johan Sverdrup-feltet. Det er en aktør vi har hatt et langt og godt samarbeid med. Vi anslår at kontrakten vil gi arbeid i inntil halvannet år før vi går over på rammeavtalen, med et mål om å finne nye oppgaver til riggen på kontinuerlig basis. Kontrakten er prestasjonsbasert for å fremme sikre og effektive operasjoner, og har insentiv for å redusere CO2-utslipp, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

Deepsea Atlantic er for tiden på kontrakt med Equinor og lisenspartnere, og vil gjennomføre et boreprogram for lisensene Visund og Utgard og deretter 10-års-klassing.

Riggen skal etter planen starte med tre såkalte multilaterale brønner på Fram-feltet. Dette er brønner som vil ha to grener hver ut fra en felles brønnbane. Etterpå blir det boring av tre produksjonsbrønner på Askeladd.

Operasjonene vil bli støttet fra logistikkbaser, henholdsvis på Mongstad og i Hammerfest.

Kontrakten med Deepsea Atlantic er en bekreftelse av intensjonsavtalen kunngjort av Odfjell 16. april.

Relaterte sider og nedlastinger