Statoil selger andel utenfor sitt kjerneområde på britisk sokkel

30. april 2018 09:04 CEST

Statoil har besluttet å selge sin partneropererte andel på 17 % i Alba-feltet på britisk sokkel til Verus Petroleum.

Alba er et oljefelt på britisk side, sentralt i Nordsjøen, hvor Statoil ble partner i 1995. Chevron er operatør på feltet, som hittil har produsert 420 millioner fat olje. Statoils egenproduksjon i 2017 var på om lag 2300 fat olje per dag.

– Med denne transaksjonen fokuserer vi ytterligere på vår kjernevirksomhet, i henhold til vår strategi om høy verdiskaping og lave karbonutslipp. Vi har opparbeidet oss en bred energiportefølje i Storbritannia, med olje- og gassvirksomhet på sokkelen og havvindprosjekter, et aktivt leteprogram på britisk sokkel, og sikker gassforsyning, sier Hedda Felin, direktør for Statoils offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland.

Hedda Felin
Hedda Felin

Som en del av avtalen vil Statoil beholde sin andel av fjerningsansvaret for dagens infrastruktur på feltet, mens Verus Petroleum vil overta fjerningsansvaret for eventuell ny infrastruktur.

Dato for transaksjonens ikrafttreden er 1. januar 2018. Sluttføring av transaksjonen er avhengig av godkjenning fra partnere og myndigheter.

Statoil i Storbritannia
Statoil har over 450 ansatte i Storbritannia, med kontorer i London, Aberdeen og Great Yarmouth.

Statoil er operatør for oljefeltet Mariner, en av de største oppstrømsinvesteringene i Storbritannia de siste ti årene - en samlet investering på over 4,5 milliarder GBP. Omkring 1500 personer arbeider i dag på sist del av bygging og ferdigstilling av installasjonene på Mariner-feltet, med forventet produksjonsoppstart senere i år. Utgard-feltet, som krysser grensen mellom Norge og Storbritannia, starter produksjonen neste år. Statoil fortsetter sin letevirksomhet på britisk sokkel, og skal bore tre brønner i en letekampanje i 2018.

Storbritannia er også hjemmet til vår voksende fornybarportefølje. Vår flytende havvindpilot, Hywind Scotland, representerer den neste fasen av havvindkraftutbygginger. Havvindparkene Sheringham Shoal og Dudgeon forsyner 630.000 britiske hjem med strøm. Vi er også partnere i havvindprosjektet Dogger Bank, som har potensial til å møte om lag 10 % av det samlede strømbehovet i Storbritannia.

Statoil forsyner 4,1 millioner britiske hjem med gass, og vi planlegger å øke det antallet. Gjennom rørledningene Langeled, Vesterled og Tampen Link fra norsk sokkel har Statoil kapasitet til å levere om lag 25 % av behovet på toppnivå i Storbritannia.

Relatert side