Borestart på Oseberg Vestflanken 2

26. februar 2018 14:08 CET | Sist endret 26. februar 2018 14:12 CET
Boreriggen Askepott ved Oseberg H
Cat J-riggen Askepott ved Oseberg H-plattformen. (Foto: Skandi Vega)

Natt til søndag 25. februar startet boringen på Oseberg Vestflanken 2. På kapitalmarkedsdagen 7. februar kunne prosjektet vise til en balansepris som var redusert fra 34 til 16 dollar per fat.

Investeringsbudsjettet for Oseberg Vestflanken 2 er redusert fra 8 milliarder kroner til 6,5 milliarder. De utvinnbare reservene er økt og flere digitaliseringstiltak er iverksatt.

Det er den flunk nye Cat J-riggen Askepott som er kjøpt inn av lisensen for å stå for boringen, og dette er første gang riggen tas i bruk.

– Riggen er spekket med ny teknologi som gir oss mulighet til å gjennomføre boreoperasjonene mer sikkert og effektivt. Men i en oppstartsfase med ny rigg, nytt mannskap og en ny borekontraktør er det viktig at vi tar oss tid til å bli kjent med utstyret og mannskapet, sier boreoperasjonsleder Niels Hoogerheide.

Derfor har prosjektet investert i en boresimulator om bord på Askepott.

– Dette vil være et godt hjelpemiddel både for å bli kjent med boreutstyret før boreoperasjonene og for å få tørrtrene etter en friperiode. Simulatoren kostet litt, men jeg er overbevist om at vi tjener det inn igjen på sikrere og mer effektive boreoperasjoner, sier Terje Masdal, prosjektdirektør for Oseberg Vestflanken 2.

Ubemannet plattform

Riggen skal bore gjennom ubemannede Oseberg H, som er Statoils minste plattform, og den første i sitt slag. Den har ikke fasiliteter, helikopterdekk eller livbåter.

Under vedlikeholdsbesøk i driftsfasen er alle fasiliteter på fartøyet som kobles opp til plattformen, en løsning som også ble brukt i hook up-operasjonen i fjor høst.  Også her har prosjektet brukt tørrtrening i simulator i forkant.

– Vi har hentet en del erfaring fra Sleipner B, som er det nærmeste vi kommer Oseberg H i dagens portefølje, men det blir likevel en del nybrottsarbeid. Dette gjør boreprosjektet ekstra spennende. Samhandling med Oseberg feltsenter blir viktig, da Oseberg H skal fjernstyres fra feltsenteret, sier Hoogerheide.

– Ett lag

Samarbeidet med prosjektet som har bygget plattformen og leverandørene KCA Deutag og Baker Hughes GE, er ifølge Hoogerheide bra.

– Det at vi har klart å bygge ett lag som arbeider tett sammen betyr blant annet at vi har større spillerom med hensyn til å bruke personell på tvers, og folk tar eierskap til leveransene. Brønnkonseptene for Oseberg Vestflanken 2 er utviklet gjennom et samarbeid med alle aktørene, og har dermed blitt så optimalisert og standardisert som mulig, sier han.

Det er planlagt boreaktivitet med Cat J Askepott på Oseberg Vestflanken 2 i om lag 2,5 år. Oseberg H er første lokasjon, og det er planlagt å bore 9 brønner der totalt.

På grunn av værsituasjonen i Nordsjøen har oppstart av produksjonsboringen på Oseberg Vestflanken tatt noe lenger tid enn først antatt.

– Vi setter alltid sikkerheten først, og tar ingen sjanser når vi gjennomfører denne typen operasjoner i havet. Vi har tilpasset boreplanen og vil fullføre prosjektet i henhold til opprinnelig plan, sier Masdal.

Relaterte sider og nedlastinger:

Boremannskap på riggen Askepott
Boremannskapet besto av ansatte fra Statoil, KCAD, Baker Hughes GE og Claxton.