Tildeling av Utbytteaksjer til primærinnsidere

6. april 2017

Det vises til meldingen fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE: STL, NYSE: STO) den 15. desember 2016 angående primærinnsidernes deltakelse i utbytteemisjonene under utbytteaksjeprogrammet for andre kvartal 2016. 

Det vises også til melding den 19. januar 2017 vedrørerende viderefordeling av aksjer til primærinnsidere under aksjespareprogrammet.

Nærmere detaljer om fordeling av Utbytteaksjene for tredje kvartal 2016 er angitt i den vedlagte oversikten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nedlastinger