Statoil tildeler kontrakter til fem rederier

28. juni 2017 09:29 CEST | Sist endret 28. juni 2017 13:58 CEST
Skandi Mongstad at the Norne field
Skandi Mongstad at the Norne field (October 2013)

Tildelingen fra Statoil er på syv forsyningsfartøyer med en total kontraktsverdi på 3,1 milliarder kroner, inkludert opsjoner. Alle fartøyene vil bli utstyrt med hybrid batteridrift, og mulighet for å benytte landstrøm. 

– Vi ser fram til et langsiktig samarbeid med rederiene som er blitt valgt. Kontraktene vil gi forutsigbarhet for både rederiene og Statoil, og for oss betyr det at vi kan jobbe målrettet for å optimalisere operasjonene våre i forhold til kontinuerlig forbedring av drift, sikkerhet og energieffektivitet, sier Philippe F. Mathieu, som er direktør for Felles driftsstøtte i Statoil.  

Philippe F. Mathieu, direktør, Felles driftsstøtte

Fartøyene som er valgt ut har gode tekniske spesifikasjoner tilpasset Statoils logistikkoperasjoner.

De syv forsyningsfartøyene vil operere ut fra forsyningsbasene Mongstad, Dusavik, Florø og Kristiansund. 

* Interessen for å være med på anbudet har vært stor, og vi har blitt tilbudt omlag 50 fartøyer fra mange dyktige og høyt kvalifiserte redere, og vi har satt krav om skandinavisk språk for mannskapet, sier Mathieu.  

Lang kontraktstid

Fire av kontraktene har en kontraktvarighet på fem år, og vil kunne bli etterfulgt av fem ettårige opsjoner. 

Tre av kontraktene har en kontraktvarighet på tre år, og vil kunne bli etterfulgt av tre ettårige opsjoner. 

Følgende rederier og fartøy har blitt tildelt femårs kontrakter, med fem ettårige opsjoner:  

Rederi Fartøy Rederikontor Forsyningsbase
Skansi Offshore Sjoborg Torshavn, Færøyene Mongstad
DOF Skandi Mongstad Austevoll Mongstad
DOF Skandi Flora Austevoll Dusavik
Solstad Farstad Far Searcher Skudeneshavn/Ålesund Kristiansund

 

Følgende rederier og fartøy har blitt tildelt treårs kontrakter, med tre ettårige opsjoner: 

Rederi Fartøy Rederikontor Forsyningsbase
Ugland Juanita Grimstad Mongstad
Havila Havila Foresight Fosnavåg Mongstad
Havila Havila Charisma Fosnavåg Florø

Med eksisterende fartøy har Statoil 16 forsyningsfartøyer på langtidskontrakt med 10 forskjellige rederier. 

Det vil fortsatt være behov for å benytte spotmarkedet etter tildelingen, men behovet vil variere fra dag til dag.

Vil få batteridrift

Statoil har en ambisjon om å være et ledende selskap innen karboneffektiv olje- og gassproduksjon, og jobber også aktivt med å redusere utslippene fra logistikkvirksomheten.

Frida Eklöf Monstad leder Statoils marine avdeling innen selskapets logistikkvirksomhet, og har med sine kolleger jobbet mye sammen med rederiene for å redusere drivstofforbruk og utslipp.

* Siden 2011 har vi redusert CO2-utslippene med nærmere 30 prosent i vår fartøysportefølje på norsk sokkel, og sammen med rederiene ønsker vi å redusere klimaavtrykket ytterligere. Fartøyer som kan vise til lavt drivstofforbruk har derfor blitt belønnet i tildelingen. Våre erfaringer viser at batteridrift gir god effekt på forbruk og utslipp, og vi er glade for at vi får på plass batteri og landstrøm på alle fartøyene som nå får langtidskontrakt for oss, sier Monstad. 

Ingen av fartøyene som har fått kontrakt har i dag batteridrift eller muligheter for landstrøm, men dette vil bli installert, og NOX-fondet er en viktig støttespiller og bidragsyter for rederne i arbeidet med å installere batterier. 

Fartøyene får «Battery Power Notation», som betyr at de kan oppnå store besparelser ved operasjoner der de benytter dynamisk posisjonering langs innretningene.

Fra før har Statoil to fartøyer på kontrakt med batteridrift.