Statoil har signert nye avtaler med OneSubsea og Aker Solutions

8. januar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

Statoil Petroleum AS har inngått rammeavtaler med Aker Solutions ASA og OneSubsea Processing AS.

Avtalene, som er signert, danner grunnlag for mulige nye EPC-kontrakter (ingeniørtjenester, anskaffelser og bygging) for havbunnsutstyr på mellomlang sikt.

I tillegg har OneSubsea signert en EPC opsjonsavtale for SPS (subsea production system) havbunnsutstyr som inkluderer rammeavtaler for undervannsoperasjoner og tilleggsutstyr.

I fjor undertegnet Statoil også en rammeavtale og en EPC-kontrakt med opsjoner på EPC-prosjekter med FMC Kongsberg Subsea AS til Johan Sverdrup.

Photo of Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil. (Foto: Øyvind Hagen)

– I lys av utfordringene bransjen står overfor har leverandørene vist engasjement og sterkt fokus for å knekke kostnadskurvene og sikre økt konkurransekraft. Statoil har samarbeidet tett med leverandørene innen teknologikvalifisering, konseptutvikling og forprosjekteringsstudier, og sammen kan vi vise til vellykkede undervannsprosjekter, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Gjennom avtalene som nå er signert er det etablert et godt grunnlag for framtidig samarbeid med tre ledende undervannsleverandører. Dette vil forenkle samarbeidet i tiden framover.

Med dagens oljepris vil uavbrutt fokus på kostnader og økt effektivisering til syvende og sist være nøkkelen til å utvikle flere prospekter og funn som i dag er marginale.

– Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer. Avtalene setter en ramme der leverandørene kan fortsette med sine tiltak innen optimalisering og kostnadsreduksjoner. Framtidige kontraktstildelinger vil gå til leverandører som er villige, og i stand til, å opprettholde fokuset på høy kvalitet, standardisering, økt effektivitet og lavere kostnader, sier Torger Rød.