Tildeling av Utbytteaksjer til primærinnsidere

23. juni 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:16 CET

Det vises til meldingen fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE:STL, NYSE:STO) den 23. mai 2016 angående primærinnsidernes deltakelse i Utbytteemisjonen for fjerde kvartal 2015.

Den følgende oversikten viser hvor mange Utbytteaksjer som har blitt allokert til den enkelte primærinnsider i Utbytteemisjonen:

 • Wenche Agerup, styremedlem, har blitt tildelt 33 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Wenche Agerup totalt 2.456 aksjer i Selskapet;
 • Lars Christian Bacher, konserndirektør, har blitt tildelt 267 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Lars Christian Bacher og hans nærstående Mona Unneland henholdsvis 14.743 og 4.633 aksjer, totalt 19.376 aksjer i Selskapet;
 • Lill-Heidi Bakkerud, styremedlem, har blitt tildelt 2 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hennes nærstående Kjell Vidar Kløvsgård har blitt tildelt 2 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de 167 aksjer hver, totalt 334 aksjer i Selskapet;
 • Timothy Dodson, konserndirektør, har blitt tildelt 380 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Timothy Dodson totalt 18.649 aksjer i Selskapet;
 • Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør, har blitt tildelt 365 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hans nærstående Bente Lier har blitt tildelt 5 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de henholdsvis 26.730 og 412 aksjer, totalt 27.142 aksjer i Selskapet;
 • Hilde Grønland, direksjonssekretær, har blitt tildelt 20 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Hilde Grønland totalt 1.483 aksjer i Selskapet;
 • Hans Jakob Hegge, konserndirektør, har blitt tildelt 323 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hans nærstående Mette Hegge har blitt tildelt 39 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de henholdsvis 23.691 og 2.856 aksjer, totalt 26.547 aksjer i Selskapet;
 • Magne Andre Hovden, leder for Corporate HR, har blitt tildelt 194 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Magne Andre Hovden totalt 14.215 aksjer i Selskapet;
 • Hans Henrik Klouman, juridisk direktør, herunder aksjer eid av hans selskap Virkelyst AS, har blitt tildelt 389 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Hans Henrik Klouman og hans selskap, Virkelyst AS, totalt 28.479 aksjer i Selskapet;
 • John Knight, konserndirektør, har blitt tildelt 1.106 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier John Knight totalt 80.172 aksjer i Selskapet;
 • Ørjan Kvelvane, direktør konsernregnskap, har blitt tildelt 55 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Ørjan Kvelvane totalt 4.040 aksjer i Selskapet;
 • Stig Lægreid, styremedlem, har blitt tildelt 25 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Stig Lægreid totalt 1.711 aksjer i Selskapet,
 • Philippe Mathieu, finansdirektør, har blitt tildelt 149 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Philippe Mathieu totalt 10.920 aksjer i Selskapet;
 • Arne Sigve Nylund, konserndirektør, har blitt tildelt 150 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Arne Sigve Nylund totalt 11.013 aksjer i Selskapet;
 • Anders Opedal, konserndirektør, har blitt tildelt 207 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Anders Opedal og hans nærstående Torbjørg Opedal henholdsvis 15.199 og 1.093 aksjer, totalt 16.292 aksjer i Selskapet;
 • Torgrim Reitan, konserndirektør, har blitt tildelt 408 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Torgrim Reitan og hans nærstående Marit Bø Reitan henholdsvis 29.887 og 1.574 aksjer, totalt 31.461 aksjer i Selskapet;
 • Irene Rummelhoff, konserndirektør, har blitt tildelt 273 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Irene Rummelhoff totalt 19.992 aksjer i Selskapet;
 • Svein Skeie, økonomidirektør, har blitt tildelt 258 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hans nærstående Margrethe Snapa har blitt tildelt 64 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de henholdsvis 18.515 og 4.708 aksjer, totalt 23.223 aksjer i Selskapet;
 • Jakob Stausholm, styremedlem, har blitt tildelt 589 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Jakob Stausholm totalt 50.589 aksjer i Selskapet;
 • Eldar Sætre, konsernsjef, har blitt tildelt 621 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Eldar Sætre totalt 45.473 aksjer i Selskapet;
 • Jens Økland, konserndirektør, har blitt tildelt 185 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Jens Økland totalt 13.568 aksjer i Selskapet;
 • Margareth Øvrum, konserndirektør, har blitt tildelt 556 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen og hennes nærstående Inge Eivind Sørvik har blitt tildelt 84 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier de henholdsvis 40.735 og 6.154 aksjer, totalt 46.889 aksjer i Selskapet;
 • Øystein Løseth, styreleder, har blitt tildelt 13 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Øystein Løseth totalt 1.013 aksjer i Selskapet; og.
 • Ingrid Elisabeth Di Valerio, styremedlem, har blitt tildelt 45 Utbytteaksjer i Utbytteemisjonen. Etter gjennomføring av Utbytteemisjonen eier Ingrid Elisabeth Di Valerio totalt 3.345 aksjer i Selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.