Statoil ASA: Annonsering av utbytte per aksje for fjerde kvartal 2016 i NOK

22. mai 2017

Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) annonserte 7. februar 2017 utbytte per aksje på USD 0,2201 for fjerde kvartal 2016. NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 15. mai  2017, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,5344. Utbytte per aksje for fjerde kvartal 2016 er dermed NOK 1,8784.

Under utbytteaksjeprogrammet som ble godkjent videreført til og med tredje kvartal 2017 av selskapets ordinære generalforsamling 11.mai 2017,  kan aksjonærer velge å motta utbytte enten i kontanter eller i nyutstedte utbytteaksjer. Tegningsperioden for fjerde kvartal 2016 vil starte på eller omkring 29. mai  2017 og avsluttes på eller omkring 12. juni 2017. Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for tredje kvartal 2017 vil bli publisert senere.

Kontantutbytte (netto etter evt. kostnader knyttet til valg av utbytteaksjer under utbytteaksjeprogrammet) vil bli utbetalt til aksjonærer på Oslo Børs på eller nær 23. juni 2017 og til aksjonærer på New York Stock Exchange på eller nær 26. juni 2017.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12