Annonsering av utbytte per aksje for fjerde kvartal 2015 i NOK

23. mai 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET

Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) annonserte 4. februar 2016 utbytte per aksje på USD 0,2201 for fjerde kvartal 2015.

NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 13. mai 2016, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,2277. Utbytte per aksje for fjerde kvartal 2015 er dermed NOK 1,8109.

Under det toårige utbytteaksjeprogrammet som ble godkjent av selskapets ordinære generalforsamling 11. mai kan aksjonærer velge å motta utbytte enten i kontanter eller i nyutstedte utbytteaksjer. Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for fjerde kvartal 2015 vil bli publisert senere.

Kontantutbytte (netto etter evt kostnader knyttet til valg av utbytteaksjer under utbytteaksjeprogrammet) vil bli utbetalt til aksjonærer på Oslo Børs på eller nær 24. juni 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12