Statoil presenterer års- og bærekraftrapporter for 2015

18. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:12 CET
Annual report 2015

Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) presenterer i dag, 18. mars selskapets årsrapporter,  bærekraftrapport og rapport om myndighetsbetalinger.

– Olje- og gassindustrien står fortsatt overfor lønnsomhetsutfordringer, og Statoils rapporterte finansielle resultater i 2015 var preget av prisnedgangen. Vi fortsatte imidlertid å levere solide driftsmessige resultater. Produksjonseffektiviteten vår økte fra et allerede sterkt utgangspunkt, forbedringsprogrammene viser god fremgang, og forventes å gi fortsatte kontantstrøm- og lønnsomhetsforbedringer. Vi trapper nå opp effektivitetsprogrammet vårt, og Statoil er godt posisjonert for å skape verdi ved en forventet oppgang i markedet, sier konsernsjef for Statoil ASA, Eldar Sætre.

CEO Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil leverte en egenproduksjon på 1,971 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2015, en økning på 2 % fra 2014. Økningen er et resultat av oppstart av nye felt og opptrapping av produksjonen, høyere gassalg fra norsk sokkel og økt produksjonseffektivitet.

Funnraten var høy (~45 %), og 2015 var ett av våre beste år når det gjelder å få tilgang til nye områder og fylle opp porteføljen med nye muligheter. Imidlertid var gjennomsnittlige funnvolumer per brønn lave i 2015.

Statoil opplevde tre dødsfall blant kontraktøransatte knyttet til vår virksomhet i fjerde kvartal, ett på norsk sokkel og to i den landbaserte virksomheten i USA. Frekvensen for alvorlige hendelser (antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer) var 0,6 for året.

Porteføljens robusthet

Som et direkte svar på et vedtak under generalforsamlingen i mai 2015 gir Statoil ytterligere informasjon om pågående styring av utslipp fra drift i Bærekraftrapporten for 2015. Informasjonen omfatter porteføljens robusthet mot scenarier etter 2035, F&U-satsing og investeringsstrategier knyttet til karboneffektiv energi, politiske endringer og strategiske prestasjonsindikatorer (KPI), samt lenke til lederinsentiver.

Analyser av robustheten til Statoils portefølje mot scenarier etter 2035 viser at IEAs 450-scenario ville ha begrenset innvirkning på robustheten til vår portefølje av eiendeler, sammenlignet med våre internt etablerte forutsetninger for økonomisk planlegging. IEAs 450-scenario er forenlig med en global oppvarming på maksimum to grader.

– Statoil er positiv til COP21-avtalen og ambisjonen om å begrense gjennomsnittlig global temperaturøkning til under to grader sammenlignet med førindustrielle nivåer. Overgangen til en lavkarbonøkonomi vil omfatte betydelige bidrag fra alle deler av samfunnet, inkludert selskaper, forbrukere og myndigheter. Statoil er godt posisjonert for å gjøre vår del, sier Sætre.

***

Brukere kan laste ned hele rapporten, eller deler av den, på www.statoil.com/downloads, mens trykte utgaver er tilgjengelig fra www.statoil.com/orderreports

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner
Peter Hutton, senior vice president
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør
+47 918 01 791 (mobil)