Statoil presenterer års- og bærekraftrapportene for 2016

17. mars 2017 | Sist endret 27. september 2017 09:48 CEST

I dag, 17. mars, presenterer Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) sin årsrapport for året 2016, samt selskapets bærekraftrapport.

I 2016 var oljeprisene på under 30 dollar per fat, og selv om prisene økte mot slutten av året, var Statoils realiserte gjennomsnittlige væskepris fremdeles på under 40 dollar per fat for året som helhet.

- Vi leverte bedre enn målet for kostnadsforbedringsprogrammet vårt. Neste steg er å gå fra prosjektmodus til en kultur med kontinuerlig forbedring, og vi har satt et mål om å oppnå 1 milliard USD i ytterligere kostnadsforbedringer i 2017, skriver Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil ASA, i et brev til aksjonærene.

- Vi har styrket våre prosjekter ved å omarbeide løsningene - fra reservoar til marked. Balanseprisen for "neste generasjons prosjektportefølje" er nå 27 dollar per fat oljeekvivalent (fat oe), skriver Sætre.

Statoils årlige egenproduksjon var 1,978 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2016, en liten økning fra 2015 på grunn av fortsatt høy produksjonseffektivitet og til tross for høy vedlikeholdsaktivitet. Organiske investeringer for 2016 var 10,1 milliarder USD, en reduksjon på 3 milliarder USD fra opprinnelig prognose. Statoil fullførte 23 letebrønner i 2016, og fortsatte å fylle opp porteføljen med i underkant av 25.000 kvadratkilometer nye framtidige letearealer.

En leverandøransatt omkom under byggearbeid i Sør-Korea, og 29. april mistet vi 13 kolleger da et helikopter styrtet på vei fra Gullfaks B til Bergen. For året som helhet var frekvensen for alvorlige hendelser 0,8, en økning fra de to foregående årene.

- Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen, og har gjort flere tiltak for å styrke sikkerheten i hele selskapet, sier Sætre i brevet.

Bærekraft en integrert del av strategien

Den årlige bærekraftrapporten gir en oversikt over ambisjoner, retningslinjer og resultater for en rekke bærekraftrelaterte temaer, inkludert FNs mål for bærekraftig utvikling og Paris-avtalen. I 2016 var Statoils samlede myndighetsbetalinger 6,5 milliarder USD. Statoils samlede kjøp av varer og tjenester var 18 milliarder USD.

Statoil reduserte sine samlede CO2-utslipp med 600 000 tonn fra 2015 til 2016. Rapporten viser også robustheten til Statoils portefølje i en lavkarbonverden, illustrert ved en robusthetstest av Statoils verdi i et lavkarbonscenario (Det internasjonale energibyråets 450-scenario). 9. mars lanserte Statoil et klimaveikart. Veikartet presenterer målene for reduksjon av CO2-utslipp og forbedret karbonintensitet, energieffektivisering, samt lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Dette vil ytterligere styrke Statoils posisjon som industriledende på klimaarbeid.

- "Høy verdiskapning og lave karbonutslipp" er et grunnleggende element av vår spissede strategi. Vi tror at vinnerne i energiomleggingen vil være produsenter som kan levere lave kostnader og lave karbonutslipp, skriver Sætre.

- Vi mener at et lavt karbonavtrykk vil gjøre oss mer konkurransedyktige i framtiden. Vi mener også at det finnes attraktive forretningsmuligheter i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Statoil ønsker å delta i denne omleggingen for å oppnå formålet vårt om å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Vårt klimaveikart forklarer hvordan vi planlegger å oppnå dette og hvordan vi vil utvikle virksomheten vår og støtte ambisjonene i Paris-avtalen, skriver konsernsjef Eldar Sætre.

Statoils årsrapport på skjema 20-F er innsendt til U.S. Securities and Exchange Commission, eller SEC. En PDF-utgave av årsrapporten, som også inneholder årsrapporten på skjema 20-F, kan lastes ned fra Statoils nettsted, www.Statoil.com, der aksjonærer også kan bestille en trykket utgave av årsrapporten gratis.

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12