Meldepliktig handel

2. mai 2018 12:16 CEST

Følgende primærinnsider i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har solgt aksjer i Statoil ASA:

Magne Andre Hovden, direktør i Statoil ASA, har den 2. mai 2018 solgt 6.000 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 206 kroner og vil etter salget eie 13.252 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.