Skip to Content
no
Hywind Tampen. Foto: Ole Jørgen Bratland

Vi forsyner verden med energi — og gir kraft til menneskers liv.

Hver dag forsyner vi over 170 millioner mennesker med energi, samtidig som vi arbeider for å løse de motstridende utfordringene som ligger i pris og tilgjengelighet, forsyningssikkerhet og klimautslipp.

Equinor har som mål å være et netto nullutslippsselskap innen 2050, og vi vil skape verdi gjennom mulighetene som ligger i energiomstillingen.

Velkommen til Equinor

Vi er et internasjonalt energiselskap med 23.000 ansatte i rundt 30 land over hele verden. I femti år har vi fokusert på vårt formål om å gjøre naturressurser til energi for mennesker og fremgang for samfunnet. Vår ambisjon er å være et ledende selskap i det grønne skiftet.

Les mer om Equinor her

ESG-dagen: energi, bærekraft, vekst

Se opptak av arrangementet for aksjonærer og analytikere som ble holdt 8. april, og få en bedre forståelse av Equinors retning og hvordan vi vil navigere i energiomstillingen.

Se hele arrangementet her