Skip to content
Rør ved Mongstad. Foto: Helge Hansen
Mongstad. Foto: Helge Hansen

Energi til folk.
Framskritt for samfunn.
Søker etter bedre.

Equinor forsyner 170 millioner mennesker med energien de trenger hver dag. Bak dette ligger det 50 år med erfaring, kunnskap og samarbeid på tvers av fagområder, virksomheter og nasjoner. Dette mener vi er nøkkelen til energiomstillingen, vår tids viktigste oppgave.

Velkommen til Equinor

Vi er et internasjonalt energiselskap med 23.000 ansatte i rundt 30 land over hele verden. I femti år har vi fokusert på vårt formål om å gjøre naturressurser til energi for mennesker og fremgang for samfunnet. Vår ambisjon er å være et ledende selskap i det grønne skiftet.

Søker etter bedre

Vi må forandre oss. Samfunnet må forandre seg. Og verden må forandre seg. Det er det som kreves om vi skal lykkes med energiomstillingen verden nå trenger. Skal vi i tillegg være det ledende selskapet i omstillingen, som vi ønsker å være, har vi ingen tid å miste. Kommer det til å bli krevende framover? Ja, men dette er den viktigste oppgaven vi har foran oss.

Se hvordan vi forandrer oss

Vi skal tjene penger på utslipp. Seriøst?

Ja. Karbonfangst og -lagring (CCS) kaller vi det, og det er godt mulig at du har hørt oss snakke om det før. Noen vil kanskje si at det har vært for mye snakk og for lite handling. Men hva er egentlig karbonfangst og -lagring?

Vi tar fornybar energi på alvor. Virker ikke sånn.

0,4 %. Det er fornybarandelen av energien vi produserte i fjor. Resten kom fra olje og gass. Hvordan (i huleste, vil noen kanskje si) kan vi da hevde at vi tar fornybar energi på alvor? Det skal vi prøve å gi et godt svar på, hvis du blir med litt videre.

Eirik Wærness

Energy Perspectives 2024

I 2024 går nesten halvparten av verdens befolkning til valgurnene. Mange valg vil demonstrere noen av de viktige trendene som former verdenspolitikken: geopolitisk konkurranse, økonomisk nasjonalisme og politisk polarisering. Dette vil igjen påvirke globale energimarkeder og fremdriften i energiomstillingen.

Aktuelle og kommende arrangementer

  • Equinor Q2 2024 results - analyst conference

    Analyst call
    -(UTC)
  • Global Supplier Day 2024

    IMI Forum, Mastrafjorden A Hall 1, inside the venue of ONS 2024, Stavanger
    -(UTC)