Transaksjoner i kapitalmarkedet

5. september 2018 21:56 CEST | Sist endret 5. desember 2018 09:41 CET

Onsdag 5. september 2018 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equnior Energy AS, følgende transaksjoner i kapitalmarkedet:

- Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1.000.000.000 til 3,625% rente med forfall 10. september 2028

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for disse låneutstedelsene. Transaksjonene vil styrke Equinors finansielle fleksibilitet.

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 10. september 2018.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Equinor ASA og Equinor Energy AS' gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Helge Hove Haldorsen, VP Investor Relations,
+1 281 224 0140

Presse:
Erik Haaland, pressekontakt,
+47 954 21 770

Finans:
Morten Færevåg, Vice president, Capital Markets,
+47 992 23 857

...................

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.