Intensjonsavtale for bygging av skrog til Johan Castberg

10. november 2017 07:01 CET | Sist endret 10. november 2017 07:33 CET
Illustrasjon av produksjonsskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet. (Illustrasjon: Statoil)

Statoil signerer en intensjonsavtale med Sembcorp Marine Rigs & Floaters Pte. Ltd i Singapore for byggingen av skrog med integrert boligkvarter til produksjonsskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Selve kontrakten vil bli undertegnet ved endelig investeringsbeslutning planlagt før jul.

Kontrakten vil omfatte prosjektering, anskaffelse og bygging, og har en verdi på 4 milliarder kroner.

Kontrakten ble vunnet i internasjonal konkurranse og avtalen markerer en viktig milepæl for fremdriften i Castberg-prosjektet. Det var ingen norske anbud til kontrakten.

– Vi kommer nå til å jobbe tett sammen med Sembcorp Marine for å sørge for en sikker og effektiv leveranse forankret i våre krav til HMS, kvalitet, tid og kost. Parallelt fortsetter vi det øvrige anskaffelsesarbeidet, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil.

Portrett - Pål Eitrheim
Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil.
Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Byggingen av skroget er det mest tidskritiske for gjennomføringen av Johan Castberg-prosjektet frem til planlagt oppstart i 2022. Kontrakten vil ha en egen kanselleringsklausul knyttet til godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD).

– Johan Castberg er den neste store feltutbyggingen på norsk sokkel og viktig for fremtidig infrastruktur i Barentshavet. Analyser fra Agenda Kaupang viser at prosjektet vil bidra med rundt 47.000 årsverk i Norge i løpet av utbyggingsfasen fra 2018-2022 gitt en konkurransedyktig norsk leverandørindustri, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

  • Estimat for norsk andel er på ca 50% i prosjektfasen og om lag 80% i driftsfasen for Castberg.
  • Johan Castberg-feltet vil skape ringvirkninger i hele Nord-Norge. Statoil har på vegne av partnerskapet besluttet at driftsorganisasjonen legges til Harstad, mens helikopter og forsyningsbasen lokaliseres i Hammerfest. Castberg-prosjektet jobber aktivt for å øke andelen pre-kvalifiserte leverandører fra Nord-Norge.
  • Johan Castberg er planlagt å bygges ut med et stort undervannsanlegg som knyttes opp mot et flytende produksjonsfartøy. Utvinnbare ressurser ligger mellom 450-650 millioner fat oljeekvivalenter. Det er lokalisert i Barentshavet, 240 kilometer nordvest for Hammerfest. Det planlegges å bore 30 brønner på feltet i perioden 2019-2024.
  • Partnerskapet består av Statoil (50%), Eni(30%) og Petoro(20%).

Relaterte sider