Tildeling av Utbytteaksjer til primærinnsidere

14. desember 2017 08:08 CET

Det vises til meldingen fra Statoil ASA ("Selskapet", OSE: STL, NYSE: STO) den 21. september 2017 angående primærinnsidernes deltakelse i utbytteemisjonene under utbytteaksjeprogrammet for første kvartal 2017. 

Nærmere detaljer om fordeling av Utbytteaksjene for andre kvartal 2017 er angitt i oversikten under.

Opplysningene er informasjonspliktige i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Navn

Tittel

Utbytteaksjer tildelt primærinnsider

Utbytteaksjer tildelt nærstående

Ny aksjebeholdning primærinnsider

Ny aksjebeholdning nærstående

 Samlet aksjebeholdning

Agerup, Wenche

Styremedlem

29

 

  2 650

 

  2 650

Bacher, Lars Christian

Konserndirektør

258

 

23 309

 

23 309

Di Valerio, Ingrid E.

Styremedlem

47

 

  4 471

 

  4 471

Dodson, Timothy

Konserndirektør

372

 

34 425

 

34 425

Gjærum, Reidar

Kommunikasjonsdirektør

347

4

31 819

441

32 260

Hegge, Hans Jakob

Konserndirektør

313

40

28 232

3 872

32 104

Hika, Gemetchu

Direksjonssekretær

14

 

  1 394

 

  1 394

Hovden, Magne

Direktør HR

194

 

18 043

 

18 043

Klouman, Hans Henrik

Juridisk direktør

369

13

34 101

1 202

35 303

Knight, John

Konserndirektør

975

 

109 901

 

109 901

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

59

 

5 712

 

5 712

Labråten, Per Martin

Styremedlem

14

 

1 343

 

1 343

Lægreid, Stig

Styremedlem

21

 

 1 975

 

 1 975

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

241

 

21 786

16 705

38 491

Nylund, Arne Sigve

Konserndirektør

148

 

13 354

 

13 354

Reinhardsen, Jon Erik

Styreleder

28

 

  2 558

 

  2 558

Reitan, Torgrim

Konserndirektør

384

 

34 661

1 574

36 235

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

267

 

24 674

407

25 081

Skeie, Svein

Økonomidirektør

248

63

22 855

5 927

28 782

Sætre, Eldar

Konsernsjef

617

 

56 896

 

56 896

Torstensen, Siv Helen

Direktør CEO Sekretariatet

50

16

4 652

1 306

5 958

Økland, Jens

Konserndirektør

184

 

17 207

 

17 207

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

530

81

48 582

7 543

56 125