Annonsering av utbytte per aksje for tredje kvartal 2017 i NOK

15. februar 2018 07:51 CET | Sist endret 6. mars 2018 08:18 CET

Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) annonserte 27. oktober 2017 utbytte per aksje på USD 0,2201 for tredje kvartal 2017. NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 9. februar 2018, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 7,9005. Utbytte per aksje for tredje kvartal 2017 er dermed NOK 1,7389.

Under det toårige utbytteaksjeprogrammet som ble godkjent av selskapets ordinære generalforsamling 11. mai 2017 kan aksjonærer velge å motta utbytte enten i kontanter eller i nyutstedte utbytteaksjer. Tegningsperioden for tredje kvartal 2017 vil starte 26. februar 2018 og avsluttes 9. mars 2018. Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for tredje kvartal 2017 vil bli publisert senere.

Kontantutbytte (netto etter evt. kostnader knyttet til valg av utbytteaksjer under utbytteaksjeprogrammet) vil bli utbetalt til aksjonærer på Oslo Børs på eller nær 23. mars 2018 og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange på eller nær 26. mars 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.