Styrket posisjon i USAs oljemarked

august 1, 1998, 08:00 CEST

Statoil utvider sin leieraffineringskapasitet i USA. Selskapet inngikk nylig en avtale med Crown Central Petroleum Corporation for raffinering av 35.000 fat olje i døgnet.I mai inngikk Statoil en lignende avtale med det Coastal-eide raffineriet Eagle Point i delstaten New Jersey. Denne avtalen innebærer raffinering av cirka 65.000 fat råolje i døgnet.

"De to avtalene styrker Statoil sin posisjon i det amerikanske oljemarkedet. Vi har inngått den nye avtalen for leieraffinering på bakgrunn av det gode samarbeidet med Crown tidligere," sier Sigurd Jansen, direktør for Statoil Marketing & Trading i Stamford, Connecticut.

Statoil skal levere 35.000 fat olje av ulike kvaliteter til Crown Centrals raffineri i Pasadena i delstaten Texas. Leveransene starter i oktober i år, og skal ifølge kontrakten vare i to år.

Crown Central Petroleum eier to raffinerier i Texas. Disse har en total raffineringskapasitet på 152.000 fat olje i døgnet.