Statoil og BP inngår samarbeid om miljøutfordringer

august 25, 1998, 23:00 CEST
Som de to største integrerte oljeselskapene i Norge og Storbritannia har Statoil og BP avtalt å slå sammen sine tekniske ressurser for å løse utfordringene knyttet til de globale klimaendringene.

De to selskapene skal vurdere og gjennomføre forskjellige tiltak for å redusere sitt energiforbruk, og undersøke nye metoder til sikker deponering av karbondioksid (CO2).

Et av de viktigste områdene for dette samarbeidet vil være å utvikle teknologi for å skille karbondioksid fra gassturbineksos og deponere den på en miljømessig og økonomisk forsvarlig måte.

BP har allerede etablert sitt eget interne prosjekt for behandling av karbondioksid med sikte på å utrede og utvikle en rekke tekniske alternativer som bidrag til å redusere CO2-utslippene. Blant annet vil mulighetene bli vurdert for å benytte CO2 til økt oljeutvinning fra Schrader Bluff-reservoaret på Nordskråningen i Alaska. Utredningen tar for seg den prosessen som ville være nødvendig, basert på tekniske, økonomiske og miljømessige kriterier. Dersom det blir vedtatt å videreføre prosjektet, vil det kunne være i drift like etter århundreskiftet.

Statoil, som igangsatte sitt CO2-program i fjor, vurderer teknologien som kreves til å skille ut CO2 på sitt gassanlegg på Kårstø i Nord-Rogaland og å transportere den 240 kilometer gjennom en rørledning til Sleipner-området i Nordsjøen for injeksjon og endelig deponering i en dyp saltformasjon. En slik løsning ville kunne være i drift allerede i 2005.