Skip to Content
no

Klimagass ned i havbunnen

august 27, 1998, 00:00 CEST

BP og Statoil går sammen om å utvikle miljøteknologi som skal skille ut karbondioksid fra eksosen i gassturbinen og føre denne tilbake i havbunnen for sikker oppbevaring.

Eivind Aarebrot, leder for Statoils karbondioksidprogam, sier i en kommentar at Statoil vurderer slik teknologi på selskapets gassbehandlingsanlegg på Kårstø i Nord-Rogaland. Planen er å transportere eksosgassen til Sleipner-området i Nordsjøen og oppbevare den her permanent.

BP har sitt eget karbondioksidprogram. Informasjonssjef Jan Erik Geirmo i BP Norge ser muligheter for å bruke karbondioksid til å øke oljeproduksjonen fra Schrader Bluff-reservoaret på North Slope i Alaska.

Ifølge Aarebrot er avtalen en videreføring av samarbeidet innen Statoil/BP-alliansen som ble annonsert i 1990. Ved å kombinere sine ressurser mener selskapene de står bedre rustet til å møte klimautfordringene.

I Statoils karbondioksidprogram har selskapet satt seg som mål å redusere utslippene av karbondikosid, i forhold til dagens utslipp, med 30 prosent i løpet av de neste 10 årene .