Ønsker nyere rigger

august 27, 1998, 23:00 CEST

Statoil ønsker å skifte ut gamle borerigger med nye. Fornyelsen skal gi Statoil en sikrere og mer effektiv riggflåte.

Gjennomsnittsalderen på dagens Statoil-opererte flåte av flyttbare rigger, kommer til å være 22 år i 2005 når de fleste kontrakter med opsjoner er utløpt. Av de 18 riggene selskapet leier, er 70-tallsriggene Transocean Wildcat, Byford Dolphin og Deepsea Trym nå 'modne' for utskifting, slik Statoil vurderer det.

"Basert på sikkerhet, arbeidsmiljø og operative forhold, ønsker vi en mer moderne flåte," sier Mads Grinrød, direktør for boring. Derfor ønsker selskapet to til tre nye rigger som kan operere på vanndyp ned til 500 meter.

"Målsettingen om en mer moderne flåte, kan føre til at selskapet og lisenspartnerne over tid må akseptere å betale mer for å få et bedre sikkerhetsnivå og arbeidsmiljø slik det vil være på nye enheter," sier Grinrød.

Statoil håper at andre parter vil være med å dele den økonomiske risikoen for et nybygg. Fem års kontrakter med et færre antall riggoperatører enn i dag, er også et ønske fra Statoil.

Rent historisk har det globale markedet for flyttbare borerigger har vært kjennetegnet av overkapasitet siden tidlig på 80-tallet og fram til 1996. Men i løpet av 1995 startet en kraftig vekst i etterspørselen etter rigger. I dag er det underkapasitet i markedet og høye dagrater.