"Gå til hovedinnhold"

Enkel Kvitebjørn-utbygging

august 28, 1998, 11:00 CEST

Statoil og partnerne Hydro, og Elf i Kvitebjørn vil bygge ut feltet med en enkel prosessplattform med stålunderstell.

Det blir levert inn Plan for utbygging og drift før jul.

"Denne utbyggingsløsningen gir oss best økonomi fordi vi slipper å ha egen rigg for boring. Dessuten gir den oss fleksibilitet til å ta i mot nye, små felt i området," sier Bjarne Bakken, prosjektsjef for Kvitebjørn.

Dekket består av en boreenhet, enhet for separasjon av gass- og væske og et boligkvarter. Planen er å transportere gassen enten til land på Kollsnes i Hordaland, alternativt til feltene Oseberg eller Heimdal i Nordsjøen for sluttprosessering.Væsken kan transporteres enten til Gullfaks, Statfjord eller til Oseberg. Kvitebjørn er lokalisert øst for Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Kvitebjørn er et gassfelt med innblandet kondensat. Operatøren Statoil skal sende inn en søknad til Forsyningsutvalget innen 1. oktober om å få levere seks milliarder kubikkmeter gass årlig. Reservene i feltet er forventet å være godt over 50 milliarder kubikkmeter gass.