Barentshavkamerater for miljø

august 31, 1998, 00:00 CEST

Seks oljeselskap skal samordne sin miljøkunnskap om Barentshavet. Målet er en felles miljøplattform forut for framtidig boring.

Gruppen kaller seg Norsk barentshav letesamarbeid. Norsk Hydro, Agip, Mobil, Elf, Saga og Statoil utgjør det som kalles 'Barentshavkameratene'.

"I dag finnes enormt mye kunnskap om Barentshavet, men kunnskapen er ikke alltid like strukturert," sier Edd Magne Torbergsen, leder for Helse, miljø og sikkerhet ved Statoils kontor i Harstad. Starten på gruppas første prosjekt er like om hjørnet. Da skal den kystnære fuglebestanden i Finnmark bli kartlagt. Andre prosjekter er også på beddingen.

"Barentshavet er stort. Derfor har vi planer om å dele havet opp i flere regioner og jobbe ut i fra at hver region har sine spesielle miljøforhold," sier Torbergsen.

Han legger til at 'Barentshavkameratene' ser på om det er nødvendig med en større basisundersøkelse hvor miljøet skal bli kartlagt fra havbunn til havoverflate. Tre arbeidsgrupper er opprettet på områdene miljø, informasjon og logistikk.

Et lignende miljøsamarbeid har blitt gjennomført på Nordland III og VI, sørvest for Lofoten i Nordland. Her utarbeidet selskapene Statoil, Amoco og Norsk Hydro en felles miljørisiko- og beredskapsanalyser for området.