Reduserer Åsgard-utslipp

september 2, 1998, 11:00 CEST

På Åsgard-feltet i Norskehavet reduserer Statoil og Saga utslipp av borekjemikalier ved å føre borekaks tilbake i reservoaret.

Tilbakeføringen er gjort mulig ved å videreutvikle teknologien for reinjeksjon. Under reinjiseringen på Åsgard benyttes for første gang en flytende borerigg. Det er Transocean Winner som brukes under operasjonen. Metoden er tidligere kun brukt på faste installasjoner, blant annet på Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Ifølge Grant Gundersen, leder for Helse, miljø og sikkerhet i Åsgard-prosjektet, bidrar reinjiseringen til å oppfylle målet i Miljøsok om å gjøre norsk sokkel miljømessig ledende i internasjonal sammenheng. Miljøsok er oljeindustriens samarbeidsorgan på miljø.

Åsgard-prosjektet, med Statoil og Saga som samarbeidende operatører, har boret 20 av 59 produksjonsbrønner. Produksjonsboringen skal pågå til år 2003. For hver brønn blir det reinjisert 2000 kubikkmeter borekaks. I stedet for å lagre massen som spesialavfall, blir den malt opp på riggen og sendt tilbake til samme brønn. Senior boreleder Anton Tronstad for Transocean Winner sier at metoden krever ekstra kostnader i form av investeringer i utstyr og operasjon. Likevel kommer prosjektet ut på plussiden på grunn av sparte utgifter til transport av borekakset til land og etterbehandling der.

Transocean Winner er én av fire rigger som borer og ferdigstiller produksjonsbrønner på Åsgard-feltet. Metoden har vært under utprøving i ett års tid. Grant Gundersen sier at den største utfordringen har vært å finne geologiske lag, eksempelvis sandlag, hvor kaksen lett kan trenge inn.