Terminal i Riga åpnet

september 2, 1998, 23:00 CEST

Statoils nye importterminal for bensin og diesel i Latvias hovedstad Riga, ble offisielt åpnet i dag i nærvær av Norges kong Harald.

I alt er det blitt investert rundt 115 millioner norske kroner (om lag 15 millioner US dollar) i anlegget. Terminalens samlede lagerkapasitet er på 190.000 fat, fordelt på seks tanker som kan lagre raffinerte produkter som bensin og diesel. I første omgang skal terminalen forsyne Statoils bensinstasjoner i Latvia og etterhvert i deler av de to øvrige baltiske stater, Estland og Litauen.

Terminalen, som er den mest moderne i Latvia, holder høy teknisk standard. På miljøsiden er det investert i et anlegg som gjenvinner og returnerer bensindamp fra tomme tankbiler. Bensindamp, som ellers ville ha gått direkte ut i luften, blir tatt vare på gjennom et lukket system og gjenvinnes i en kondenseringsprosess som et rent bensinprodukt. Terminalen i Riga skal betjenes av ni lokalt ansatte.

Latvija Statoil SIA ble etablert i 1992. I dag har Statoil et nettverk av 29 servicestasjoner i 10 latviske byer. I de tre baltiske landene har Statoil i alt 71 servicestasjoner i 24 byer.