Borer billigere

september 3, 1998, 23:00 CEST

Statoil har tatt i bruk en ny type boremaskin som kan redusere boretiden med opp til 40 prosent. Det betyr millioner av kroner spart.

På Statfjord A-feltet i Nordsjøen har en roterende, datastyrt boremaskin gjort det mulig å bore 1809 meter av en horisontal brønn i ett strekk. Rekordboringen sparer Statoil for minst tre dager boretid og reduserer riggkostnadene med rundt to millioner kroner. Boremaskinen gjør det også mulig å plassere brønnen i de lagene som gir best oljeproduksjon.

Boremaskinen er også brukt med hell på Veslefrikk-feltet i Nordsjøen, hvor Statoil nylig har boret en krevende brønnbane på over 3100 meter Boringen ble fullført 12 dager raskere enn forventet.

Maskinen, kalt AutoTrak, borer fortsatt på Statfjord A. Den er utviklet og markedsføres av oljeserviceselskapet Baker Hughes INTEQ.

Boringen på Statfjord A er den lengste boredistansen med roterende styrbare systemer i hele oljeindustrien, ifølge Espen Andreassen. Han er fagnettverksleder for retningsboring og brønnposisjonering i Statoil.

"Det viser at utstyret er forbi fasen med barnesykdommer. Jeg tror derfor at det blir standardutstyr på krevende, svingete brønner."

Andreassen sier videre at fordelen framfor konvensjonell motorboring, er at du langt mer kan styre borekronen i alle retninger. Dermed kan du bore brønnen på det gunstigste stedet i reservoaret. Samtidig som det går fortere, blir hullet bedre rensket for borekaks. Dette reduserer faren for å sette fast borestrengen. Rotasjonen av strengen gjør at friksjonen i brønnen ikke lenger hindrer effektiv framdrift og lengre rekkevidde. Operatøren kan derfor i større grad bruke vannbasert boreslam i stedet for oljebasert, noe som også gir miljøgevinst.

Statoil prøver også konkurrerende utstyr, og var den første operatøren på norsk sokkel som tok i bruk den automatiske boremaskinen med roterende, styrbar teknologi i 1997.