Mer ut av Gullfaks

september 8, 1998, 23:00 CEST

Nye undersøkelser av Gullfaks-feltet i Nordsjøen viser at utvinningen kan økes betydelig.

"Med god nok kunnskap om reservoaret er en utvinningsgrad på 65 prosent fra Brent-formasjonen i Gullfaks-feltet et realistisk mål," sier Hafsteinn Agustsson, prosjektleder for Gullfaks oljedrenering.

Nordsjøfeltet har i dag en utvinningsgrad på 54 prosent. Om lag 80 prosent av reservene i feltet befinner seg i Brent-gruppen. Nå konsentreres kreftene om å finne udrenerte lommer med olje som har blitt 'forbigått' i løpet av de 11 årene produksjonen fra Gullfaks har pågått. Siden prosjektet starter i januar er det funnet langt flere lommer enn forventet, slår Agustsson fast.

Feltet har en komplisert geologi. Oljen er fordelt mellom ulike formasjoner og seksjoner. Ny teknologi blir brukt for å øke forståelsen av reservoaret og dermed utvinningen fra feltet.

"I den siste tiden har en rekke relevante observasjoner blitt gjort ved hjelp av såkalt firedimensjonell seismikk," sier prosjektlederen. Metoden bygger på sammenligning av data fra tredimensjonale undersøkelser som er blitt utført på ulike tidspunkt på feltet. Den fjerde dimensjonen, tidsfaktoren, gir informasjon om hvordan olje og vann har strømmet i reservoarene, og hvor det finnes gjenværende olje. Dette representerer en revolusjon i avbildning av reservoaret og fluidbevegelsen, ifølge Agustsson. Kombinert med bedre geologisk beskrivelse, avansert reservoar- og produksjonsteknologi er målet å utvinne ytterligere 190 millioner fat med 'ekstra' olje som ikke var med i det opprinnelige reserveregnskapet.

Etter gjennomgangen av Brent-gruppen – som rommer i alt fire formasjoner – planlegges en tilsvarende jobb i formasjonene Lunde, Statfjord og Cook.

Gullfaks oljedrenering er et to-årig samarbeidsprosjekt mellom Gullfaks-organisasjonen og Statoils forskningssenter i Trondheim.