Nominerte blokker i Nordsjøen

september 10, 1998, 23:00 CEST

Statoil er blant de 23 selskapene som har nominert blokker til den forestående konsesjonstildelingen på norsk sokkel første kvartal neste år.

Direktør Tor Fjæran for Leting & utvikling norsk sokkel bekrefter at konsernet har nominert norske blokker i Nordsjøen i samsvar med kriteriene fra Olje- og energidepartementet (OED). Det blir her lagt til grunn at blokkene som nomineres skal ligge nær infrastruktur med ledig, eller nært forestående ledig kapasitet.

For første gang på norsk side av Nordsjøen åpner myndighetene for at grupper av selskaper kan nominere og søke på blokker. Statoil er derfor i ferd med å etablere samarbeidsgrupper.

"Slike samarbeidsgrupper etableres først og fremst for å evaluere de områdene hvor det er mulig å sende inn en søknad i fellesskap," sier Tor Fjæran.

Han ønsker ikke å si noe nærmere om hvilke områder som blir nominert på grunn av konkurransen mellom grupperingene som dannes. Modellen med grupper blir blant annet praktisert på britisk sokkel. Den ble også brukt på norsk sokkel i Barentshavprosjektet i 1996/97.

De øvrige selskapene som har nominert blokker er Agip, Amerada Hess, Amoco, BP, Conoco, Deminex, Dansk Olie og Naturgas (DONG), Elf, Enterprise, Esso, Norsk Hydro, Marathon, Mobil, Neste, Saga, Shell, Pelican, Petro-Canada, PGS Exploration, Phillips, Svenska Petroleum og Total. Til sammen har selskapene individuelt og som gruppe foreslått å utlyse 58 blokker, eller deler av blokker i norsk del av Nordsjøen.

OED starter nå arbeidet med å velge ut blokker. Det skal blant annet tas hensyn til miljø- og fiskeriinteresser. Utlysingen er ventet å finne sted mot slutten av året. Selskapene får deretter 90 dager på seg til å søke på de utlyste blokkene.