"Gå til hovedinnhold"

Enighet om rørtrasé

september 14, 1998, 07:00 CEST

Fiskeridepartementet har godkjent Europipe II-traseen fra Kårstø i Nord-Rogaland over Falkeidflæet til Austre Bokn.

"Vi er tilfreds med at det nå er truffet en beslutning, og at dette er en løsning som vi kan leve med," sier konserndirektør Terje Vareberg.

Et viktig vilkår fra Fiskeridepartementet var at store deler av røret skal tildekkes, slik at det ikke er til hinder for skipstrafikk.
Fiskeridepartementet som tidligere gikk i mot traseen, sier i en pressemelding at Statoils forslag til å tildekke traseen skapte en ny situasjon, og at skip nå trygt kan manøvrere inn til Kårstø-terminalen.