Søker i britisk lisensrunde

september 15, 1998, 07:00 CEST

Statoil UK har sendt inn anbud til den 18. konsesjonsrunden på britisk sokkel. Fristen gikk ut fredag i forrige uke.

Department of Trade and Industry er ventet å komme med en avgjørelse om tildelingene om et halvt års tid.

Helen Butcher, prosjektleder for Nordsjøen i Statoil UK, opplyser at selskapet har søkt på blokker i Nordsjø-området på britisk sokkel.

"Den 18. konsesjonsrunden omfatter såkalte modne områder i Nordsjøen og Irskehavet," legger hun til. "Det er dessuten ganske små blokker det er snakk om."

Ifølge Butcher er klimaet blant aktørene på britisk sokkel avventende. Dette skyldes både de lave oljeprisene og at det lenge har vært ventet en omlegging av skattesystemet.

Statoil UK har andeler i om lag 40 lisenser i britisk del av Nordsjøen og på Atlanterhavsmarginen.