Streber mot null skader

september 21, 1998, 07:00 CEST

Statoils vektlegging på en null-skadefilosofi blant sine leverandører innen boring og brønnteknologi har gitt resultater.

Riggselskapet Transocean er blant de leverandørene som kan vise til bedre resultater knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) enn tidligere. Så langt i år har selskapet bare hatt én fraværsskade på sine fem rigger på feltene Åsgard, Gullfaks satellitter og Norne. På samme tidspunkt i fjor var det registrert 12 fraværsskaderskader. Et annet eksempel er selskapet Procon, som utfører boretjenester på Statoils Troll A-plattform. Ansatte har foreløpig arbeidet 1194 dager uten fraværsskader.

Per Jørgen Østhus, avdelingsleder for HMS i Boring og brønnteknologi (B&B), tror resultatene henger sammen med forebyggende tiltak enheten har med sine 11 leverandører. Et eksempel på slike forebyggende tiltak er HMS-kurs for bore- og brønnledere. Ledelsen i B&B har dessuten besøkt riggene og fulgt opp arbeidet i havet. I tillegg blir det arrangert regelmessige møter mellom Statoil og leverandørene hvor det utveksles erfaringer om HMS-tiltak både på faste- og flytende installasjoner.

Så langt i år ligger det totale HMS-resultatet i B&B på 17 fraværsskader. Ifølge Østhus er det på nivå med skadeantall på samme tid i fjor. Han håper likevel å komme under 28 fraværsskader, som ble årsresultatet i 1997.

B&B er en enhet i Statoil som må forholde seg til en rekke leverandører, opplyser Østhus. Eksempler på andre slike enheter i konsernet er Driftstjenester.