Forbereder seg på ny hovedflyplass

september 23, 1998, 07:00 CEST

Statoil sluttfører nå forberedelsene ved overgangen til ny hovedflyplass i Norge fra 8. oktober. Da flyttes flyplassen fra Fornebu til Gardermoen nord for Oslo.

Fellestjenester utgir en brosjyre med praktiske opplysninger til de reisende som skal være klar 2. oktober. Den vil bli formidlet via reisebyråene Statoil benytter. Daglig flyr mellom 400 og 500 Statoil-ansatte til og fra Fornebu fra de ulike stedene hvor konsernet opererer.

Før Gardermoen tas i bruk, kan Fellestjenester ikke si noe sikkert om hvilken betydning flyplassflyttingen får. Erfaring fra etableringer av andre internasjonale flyplasser viser imidlertid at det er grunn til å forvente at mange reisende vil ta fly etter morgenrushet og at det blir flere overnattinger på hotell ved flyplassen.

Samtidig regner Fellestjenester med at mange enheter vil forsøke å redusere antallet flyreiser ved å samordne reiseoppdrag, legge flere møter til Statoils større kontorsteder og ved å satse mer på videokonferanser.

For tjenestereiser til Oslo-området vil Statoil inngå en avtale med NSB Gardermobanen:

"Vi har full tillit til togtransporten og tror Gardermobanen blir det mest aktuelle transportmiddelet til Oslo-området," sier Gunnar Andersen, fagleder i Fellestjenester kontoradministrasjon og eiendomsdrift.

Han tror toget vil vise seg som et mer attraktivt transportmiddel enn buss og bil, fordi det vil være vanskelig å forutsi reisetiden på veinettet. Økonomisk sett vil også tog være gunstigst.