"Gå til hovedinnhold"

Blir operatør for Sygna

september 24, 1998, 23:00 CEST

Statoil skal bygge ut og drive feltet Sygna i Nordsjøen. Det går fram av en avtale som ble undertegnet av Saga og Statoil i dag.

Feltet ligger på grenselinjen mellom to utvinningslisenser operert av henholdsvis Statoil og Saga. Reservene i feltet fordeler seg cirka 50/50 i blokkene 33/9 og 34/7. Sygna er beregnet å inneholde 60-70 millioner fat utvinnbar olje.

Feltet vil bli bygget ut med en undervannsløsning knyttet opp til Statfjord C-plattformen, cirka 21 km unna. Produksjonsstart er beregnet til 1. august 2000. Produksjonen er ventet å ligge på cirka 40.000 fat olje i døgnet. Statoil skal sende over en plan for utbygging og drift til myndighetene i november.

Produksjonsdirektør for Statfjord, Kåre Røsandhaug, er godt fornøyd med avtalen:

"Den innebærer at vi får ny virksomhet knyttet til Statfjord C og dermed en bedre utnyttelse av prosessanlegget på plattformen. Sygna er en viktig bidragsyter i vår ambisjon om å holde plattformen i drift fram til 2020." Han legger til at Sygna også betyr nye, interessante oppgaver for driftsorganisasjonen i Statfjord.