Mistet Europipe II-røret

september 25, 1998, 07:00 CEST

Leggefartøyet Solitaire mistet Europipe II-røret natt til i dag. Ingen personer kom til skade og de mekaniske skadene er begrenset.

Hendelsen inntraff under leggingen av gassrøret på dansk sokkel i Nordsjøen. Røret var da lagt 43 kilometer fra startpunkt, midt på dansk sokkel, cirka 100 kilometer fra kysten.

Årsaken til episoden blir nå undersøkt og rørleggingen skal gjenopptas når situasjonen er klarlagt.

Prosjektet vurdere det slik at hendelsen ikke vil påvirke oppstarten av gassleveransene gjennom røret 1. oktober 1999, opplyser prosjektdirektør Roar Jensen.

Selskapet som eier Solitaire, Allseas, arbeider med å identifisere nødvendige tiltak.