Skip to Content
no

Danner samarbeidsgrupper på norsk sokkel

september 25, 1998, 10:00 CEST

Statoil signerte i dag en samarbeidsavtale med Mobil og Saga med tanke på å evaluere og søke på blokker i framtidige konsesjonsrunder i den norske delen av Nordsjøen.

Samarbeidsavtalen dekker tre større områder i den midtre og nordlige delen av Nordsjøen. Det er og signert avtaler med flere lisensgrupper om evaluering av og eventuell søknad på tilleggsareal rundt etablert infrastruktur. Ifølge Tor Fjæran, direktør for Leting & utvikling norsk sokkel, er disse områdene interessante fordi de er sammenfallende med Statoils kjerneområder. Selskapets etablerte kjerneområder i den norske delen av Nordsjøen omfatter Sleipner-området, Tampen-området, hvor feltene Statfjord og Gullfaks ligger, samt Troll-Oseberg-området. I Norskehavet utgjør Halten/Dønnaområdet et etablert kjerneområde. I dette området ligger feltene Heidrun, Norne og Åsgard.

Hensikten med gruppesamarbeidet er gjennom felles innsats å forbedre søknaden og øke konkurransekraften for tildeling av nye konsesjoner på sokkelen.
"Vi har valgt selskaper med solid faglig styrke, gode myndighetsrelasjoner og samarbeidsevne i tillegg til letestrategisk likhet," sier Fjæran.
Avtalen er foreløpig gjort for fem år.