Stor flåte på Åsgard

september 28, 1998, 08:00 CEST

En stor flåte av fartøyer er nå i hektisk aktivitet i forbindelse med forberedelsene til drift på Åsgard-feltet i Norskehavet.

"Summen av aktivitet med ulike fartøyer har vært særdeles stor de siste seks månedene. I perioder har i alle fall et 30-talls fartøyer operert samtidig. Jeg tror ikke det har vært så mange fartøyer i aktivitet samtidig på et Statoil-operert felt før," sier Åsgards bore- og brønnoperasjonssjef Johan Haave.

Foruten fire flyterigger som borer og ferdigstiller brønner på de tre forekomstene på Åsgard-feltet – Midgard, Smørbukk og Smørbukk Sør – har fartøyer vært i aktivitet for å gjøre beredskaps-, rørleggings-, grave- og grusleggingsoperasjoner. Fartøyene har også vært brukt til installasjon av bunnrammer.

"Alle aktivitetene skal koordineres, og det har ikke vært noen enkel jobb, men vi er i rute slik at undervannsaktivitetene kan trappes ned som planlagt før hardt vintervær setter inn," sier Haave.

Boring og komplettering av brønner på feltet fortsetter videre selv om undervannsaktivitetene nå trappes ned. Oljeproduksjonen fra Åsgard A-skipet starter i februar neste år.