Like store gassleveranser neste år

oktober 1, 1998, 08:00 CEST

Leveransene av gass fra norsk sokkel til kontinentet blir omtrent like store i 1999 som i år.

Statoil og partnerne vil levere rundt 47 milliarder kubikkmeter gass til kjøperne på kontinentet i det nye gassåret, som starter 1. oktober.

Gasseksporten fra Ekofisk-feltet er medregnet i denne mengden. Uten denne gassen ville leveransene vært som i år, rundt 40 milliarder kubikkmeter.

Når leveransene ikke øker vesentlig, er det fordi feltuttømmingsavtalene for Statfjord, Heimdal og Gullfaks nå reduseres. Samtidig er forsyningskontraktene for Troll og Sleipner ennå i oppbyggingsfasen.

Gassrørledningen NorFra, som åpner offisielt 9. oktober, gir Statoil mulighet til å levere gass direkte til Frankrike. Med det nye leveransepunktet Dunkerque får konsernet også økt fleksibilitet i transportnettet til kjøperne på kontinentet.

Avtalene om leveranser i det nye gassåret er gjort med kjøpere i Tyskland, Belgia, Nederland, Frankrike, Østerrike, Spania, Tsjekkia og Storbritannia. De bestiller gass daglig og har rett til å svinge mellom et maksimum- og minimumsnivå.

Foruten NorFra er det rørledningene Europipe I, Norpipe (operert av Phillips Petroleum) og Zeepipe som transporterer gassen til kontinentet. Etter åpningen av NorFra er transportkapasiteten økt fra 55,5 til 85 milliarder kubikkmeter årlig.