Senker strømprisen i Sverige

oktober 2, 1998, 08:00 CEST

Fra 1. oktober senker Statoil strømprisen i Sverige med 21 prosent, til 16,7 øre per kilowattime (kWh). Prisen gjelder for fjerde kvartal for kunder med kvartalsavtale.

I tillegg senker Statoil prisen på strøm til nye kunder som ønsker å tegne en kvartalsavtale med selskapet. Den nye prisen her blir 15,9 øre/kWh med leveransestart 1. mai 1999. De lave prisene for nye kunder reflekterer en lavere innkjøpspris i sommermånedene. Strømprisen Statoil tilbyr er blant de laveste i Sverige. Landsgjennomsnittet for en villa med elektrisk oppvarming er på 25,5 øre per kWh. Men til tross for at mange strømkunder i Sverige betaler nesten det dobbelte av det Statoil kan tilby, er det likevel relativt få som velger å skifte leverandør. Prosjektleder for Elektrisitet i Statoil i Sverige, Patrik Westander, mener dette henger sammen med konkurransehindringer i det svenske markedet.

"Vi tilbyr samme lave strømpris til alle husholdningskunder. Men dagens krav om ny strømmåler som koster 2.500 svenske kroner, og seks måneders oppsigelsestid gjør at et bytte først og fremst er interessant for større konsumenter av elektrisk strøm," sier Westander.