12 søknader om gassleveranser

oktober 2, 1998, 12:15 CEST

I alt 12 lisenser på norsk sokkel har søkt Forsyningsutvalget (FU) om nye gassleveranser til kontinentet fra slutten av 1999.

Fristen for innlevering av søknader om gassleveranser løp ut i går. Seks søkere kan forplikte gassleveranser nå, og seks lisenser har gitt melding om at de vil ha tilgjengelig kapasitet som trolig kan forpliktes på et senere tidspunkt.


Blant de nye lisensene som søker i denne allokeringsrunden, er Kvitebjørn som er operert av Statoil, og Tune (tidligere kjent som Draken) som er operert av Norsk Hydro. De eksisterende feltene Sleipner (Statoil), Oseberg (Norsk Hydro) og Troll (Statoil) søker om å levere mer gass enn de allerede har forpliktet seg til.

"Når det gjelder Troll, vil vi også vurdere hvor mye gass feltet reellt sett kan levere. Norsk Hydro har påpekt at et høyt gassuttak kan påvirke oljeproduksjonen på feltet og vi vil derfor avvente ytterligere produksjonserfaring før beslutning om nye gassleveranser kan fattes," sier Bjørn Laastad, som er prosjektleder for FU-sekretariatet.

Da innbydelsen til allokeringsrunden ble sendt ut i juni, fikk lisensene tilbud om også å melde inn data basert på Troll svingmodellen. Denne modellen innebærer blant annet at Troll-feltet i Nordsjøen avpasser produksjonen i takt med kundenes daglige uttak, mens nye lisenser bygges ut med tanke på stabil produksjon.

"FUs arbeid i høst vil vise om Troll sving modellen er samfunnsøkonomisk interessant sammenlignet med vanlig utbygging av enkeltfelt. Både Åsgard, Kvitebjørn og Haltenbanken Sør vurderes i forhold til denne modellen," sier Laastad.

Saga-opererte Haltenbanken Sør kan ikke forplikte gassleveranser nå og er dermed ikke med i denne runden. FU regner imidlertid med at det kommer en søknad fra lisensen senere og at det kanskje blir aktuelt å benytte anleggene på Åsgard til behandling av produksjonsstrømmen.

Fram til 15. januar skal FU vurdere hvilke nye felt som bør bygges ut, og i hvilken rekkefølge utbyggingen bør skje. Da sendet FU en anbefaling om volum for de ulike feltene (allokering) til Olje- og energidepartementet. Før sommerferien neste år ventes det at departementets avgjørelse er klar.

FUs vurderinger tar hensyn både til kontraktene som er inngått om gassleveranser og hvilken infrastruktur som skal benyttes.

"Det betyr for eksempel at vi vil vurdere om Kvitebjørn bør knyttes opp mot gassanlegget på Kollsnes eller Heimdal-plattformen," sier Laastad.