Teknisk løsning på biobrensel

oktober 4, 1998, 23:00 CEST

Det finnes tekniske løsninger og nok råstofftilgang til å sette i gang med kostnadseffektiv produksjon av biopellets og trekull i området mellom Östersund i Sverige og Stjørdal og Trondheim i Norge.

Det går fram av en rapport som nylig ble presentert.

"Med dagens lave energipriser i Norge kan slike anlegg dessverre ikke forsvares økonomisk," opplyser Tore Torp. Han har vært Forskning & utvikling (F&U) sin representant i et samarbeidsprosjekt mellom Statoil, skogeierforeninger, bedrifter og kommuner i Trøndelag i Norge og Jämtland i Sverige om en studie om foredling av biobrensel.

Målet har vært å undersøke mulighetene for å produsere energikilder som biopellets og trekull, fordi dette ikke gir en netto økning i utslippene av karbondioksid (CO2) til atmosfæren.

"Fra norsk side legges prosjektet derfor på is til energiprisene endrer seg. Men styresmaktene skal ikke justere priser og avgifter mye før det kan bli aktuelt å starte produksjon av biopellets og trekull i Trøndelag," understreker Torp.

I Sverige skal det derimot arbeides videre med konkrete planer om produksjon av trekull. Blant annet bruker norske smelteverk trekull i produksjonen i dag, og vil gjerne ha mer av biobrenselet.

Undersøkelsen er et InterReg-prosjekt støttet av EU. InterReg har som mål å styrke det regionale samarbeidet, økonomisk og kulturelt, over EUs yttergrenser. Undersøkelsen om bruk av biobrensel har vært ledet av kommunene Meråker og Åre.