Veksler til euro

oktober 12, 1998, 08:00 CEST

Fra januar neste år omgjør Statoil kontrakter som er inngått i europeiske valutaer til den nye valutaen euro.

"Statoil ønsker å konvertere til euro så raskt som mulig for å hente inn besparelsene vi får ved å forholde oss til én valuta i stedet for elleve. For tiden har vi kontakt med gasskjøpere og partnere om å konvertere de store gasskontraktene til euro," sier Erik Bjelland, som leder Statoils europrosjekt.

Bjelland opplyser at det ikke er mulig å si nøyaktig hvor store besparelsene blir, men det dreier seg om atskillige millioner kroner i året.

Omkring halvparten av Statoils omsetning er et resultat av handel med EU-landene. I første omgang skal alle kontrakter inngått i de nasjonale valutaene til de 11 medlemslandene av Den økonomiske og monetære union (ØMU) konverteres til den nye valutaen.

Statoil fører en løpende dialog med kunder og leverandører om praktisk bruk av euro. Konsernet endrer også datasystemene slik at de kan håndtere den nye valutaen. Samtidig etableres det eurosystemer innen finans- og likviditetsstyring.

Resultatområdet Metanol var først ute med å inngå kontrakt i euro. Denne kontrakten gjelder fra 1. januar neste år, når euro trer i kraft som valuta.

Statoil fortsetter likevel å håndtere kontrakter i valutaene til land utenfor ØMU i den gjeldende valutaen. Som hovedregel er konsernet positivt innstilt til en konvertering til euro også for disse kontraktene.

Råoljehandelen blir fremdeles dominert av handel i amerikanske dollar. Basevalutaen skal fortsatt være norske kroner, men konsernet vil vurdere om det er behov for en parallell basevaluta.