Først med elektrisk rørvarmer

oktober 12, 1998, 08:00 CEST

Som første selskap i verden skal Statoil bruke elektrisk oppvarming av undersjøiske rørledninger.

45 kilometer produksjonsrør som går til Åsgard B-plattformen i Norskehavet, skal varmes opp elektrisk. Oppvarming av rørene er nødvendig for å unngå hydratdannelse, som kan føre til is i produksjonsrørene. Plattformen starter etter planen driften i andre halvdel av 2000. Da skal oppvarming bare benyttes når produksjonen fra en brønn er stengt. Da synker temperaturen i produksjonsrøret, og oppvarming er nødvendig for å unngå at oljen i røret plugger seg.

Nesten 60 kilometer høyspentkabel skal varme opp rørene på Åsgard. Kablene skal leveres i første halvdel av 2000.

Den nye metoden for elektrisk oppvarming av rør er utviklet av Statoil, sammen med Saga Petroleum, Alcatel, Coflexip Stena Offshore og forskningsstiftelsen Sintef.

"Metoden er både rimelig og miljøvennlig. Jeg ser ikke bort fra at bruken av elektrisk oppvarming vil vise seg betydelig rimeligere enn de tradisjonelle metodene for hydrat- og vokskontroll, som innebærer tilsetting av metanol eller glykol. Det blir trolig aktuelt å bruke elektrisk oppvarming av rørledninger også på andre felt," sier Statoils Atle Harald Børnes. Han er Statoils ansvarlige for rammeavtalen med Alcatel Kabel Norge om levering av høyspentkabler.

Rammeavtalen har en verdi på 60 millioner kroner. Høyspentkablene skal spennes fast på seks produksjonsrør fra tre brønner på Smørbukk-forekomsten. Hver av rørledningene er mellom seks og ni kilometer lange. Høyspentkablene vil bli koplet til rørene under leggingen.